Bàn giao nhiệm kỳ BNI Winners Chapter

Lễ Bàn giao nhiệm kỳ

Lễ Bàn giao nhiệm kỳ

Lễ bàn giao nhiệm kỳ 1 (3/4/2019)

Ngày đăng : 02/04/2019 - 8:25 AM

 CÁC ANH CHỊ EM WINNERS THÂN MẾN
Sáng thứ tuần tuấn tức ngày 03 ngày 04 tuần tới là buổi HỌP BÀN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ I VÀ RA MẮT NHIỆM KỲ II CỦA WINNERS CHAPTER CHÚNG TA NGÔI NHÀ CHUNG CỦA SỰ HỘI TỤ THÀNH CÔNG DOANH NHÂN VIỆT.


 Vơi sự ra mắt và điều hành của ban điều hành nhiệm ky I sau 6 tháng chăm bón và nuôi trồng không lớn cũng không nhỏ những gì WINNERS có được là sự hành động của tập thể  thành viên WINNERS, 
..Dù các Anh Chị có hành động ít hay nhiều điều đó không quá quan trọng bằng tâm lòng, sự nhiệt huyết và tinh thần tập thể mà các Anh Chị đã cho đi. 
>> Không gì hết bằng sức mạnh tập thể và cũng chẳng gì mạnh mẽ hơn bằng sự có mặt của các Anh Chị trong buổi Chuyển Giao Nhiệm Kỳ này. Và hơn hết chung ta đã chắp cánh cho WINNERS tới hôm nay để cho BNI HCM và các Chapter khác cũng phải đánh giá WINNERS là một Chapter mới trồng nhưng đã ra bông sớm.

Buổi họp này không có diễn giả trình bày 8 phút mà có bước chuyển giao ban điều hành nhiệm kỳ 1 và 2 nên các Anh Chị mời khách thoải mái, và kể cả khách đã từng mời mà không đến các Anh Chị cũng có thể mời lại nhé.

Thông tin liên hệ và đón khách vui lòng liên hệ chi tiết thư mời:

 

Thư mời bàn giao nhiệm kỳ Winners BNI

 

Bài viết khác

Lễ bàn giao nhiệm kỳ 1 (3/4/2019)