TEAM BUILDING WINNERS GẮN KẾT TÌNH THÂN - MŨI NÉ 22&23/6/2019

Ngày đăng : 13/06/2019 - 6:33 PM

Chương trình Team Building Winners Gắn Kết Tình Thân, diễn ra vào 02 ngày 22 và 23 tháng 06 năm 2019.
Mọi công tác chuẩn bị đến nay đã cơ bản hoàn thần.
Tất cả mọi người đều nóng lòng được XÕA....

Bài viết khác

TEAM BUILDING WINNERS GẮN KẾT TÌNH THÂN - MŨI NÉ 22&23/6/2019