Bảng kế hoạch 1.2.1

Bảng kế hoạch 1.2.1

Bảng kế hoạch 1.2.1

Bảng kế hoạch 1.2.1

Ngày đăng : 13/08/2021 - 6:18 PM

Bảng kế hoạch One-to-One là công cụ rất tốt giúp bạn biết rõ các thành viên trong Chapter của mình ngoài những buổi họp Chapter hàng tuần. Bằng việc phát triển mối quan hệ có hệ thống với các thành viên khác, bạn sẽ hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của thành viên cũng như cách thức để mang đến cơ hội kinh doanh cho họ. Sử dụng bảng kế hoạch One-to-One để lên lịch họp.

Bảng kế hoạch 1.2.1