mời khách đến buổi họp Chapter

mời khách đến buổi họp Chapter

mời khách đến buổi họp Chapter

Nội dung cần chia sẻ khi mời khách đến buổi họp Chapter

Ngày đăng : 13/08/2021 - 6:50 PM

Đây là bảng tóm tắt nội dung chia sẻ khi mời khách đến buổi họp hàng tuần của BNI.
- Bạn không nên nói quá vắn tắt - làm cho KM không thấy giá trị của tổ chức
- Bạn không nên nói quá nhiều - làm cho KM nghi ngờ BNI không là một tổ chức tốt
- Bạn nên nói vừa đủ những nội dung trên và tránh nói những điều không biết rõ về Chapter hoặc về BNI. Hãy nhờ sự hỗ trợ từ Chủ Tịch, Đại Sứ, Giám Đốc Chapter.

Nội dung cần chia sẻ khi mời khách đến buổi họp Chapter