Kế hoạch Contact Sphere

Kế hoạch Contact Sphere

Kế hoạch Contact Sphere

Phiếu 04: Kế hoạch Contact Sphere (giai đoạn tìm kiếm Referrals chủ động)

Ngày đăng : 13/08/2021 - 6:14 PM

- Sẵn sàng chia sẻ về những khách hàng gần đây của mình với đối tác
- Tìm kiếm & liên kết chặt chẽ với đối tác tiềm năng có cùng Tệp khách hàng mục tiêu trong Chapter có thể kiến tạo Referrals cho nhau
- Tìm kiếm khách mời những ngành nghề còn thiếu trong Chapter để mời họ đến, trở thành thành viên trong Team của mình, bổ sung vào danh sách ngành nghề trong Contact Sphere cho chính mình.

Phiếu 04: Kế hoạch Contact Sphere (giai đoạn tìm kiếm Referrals chủ động)