BAN ĐIỀU HÀNH

HÀ QUÝ CƯỜNG

Chủ tịch Chapter

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CLEAN 24H

ĐẶNG QUANG TRUNG

Phó Chủ Tịch

CÔNG TY TNHH BIA TTT

BÙI THỊ HƯƠNG TRÀ

Tổng thư ký

HỘ KINH DOANH TINH DẦU LAROSA

BAN ĐIỀU HÀNH