Tầm nhìn - Sứ mệnh BNI

Tầm nhìn - Sứ mệnh BNI

Tầm nhìn - Sứ mệnh BNI

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Ngày đăng : 10/11/2018 - 2:40 PM

Tầm nhìn

Với slogan “Changing the Way the World Does Business”, BNI hướng đến tầm nhìn và mục tiêu “Thay đổi cách thế giới kinh doanh” thông qua việc tạo ra một cộng đồng chủ doanh nghiệp tại các khu vực trên thế giới dựa theo triết lý “Cho là Nhận ®” và ứng dụng linh hoạt, hiệu quả vào hoạt động kết nối giao thương.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của BNI là giúp đỡ các thành viên tăng trưởng kinh doanh thông qua một chương trình marketing truyền miệng có cấu trúc, tính tích cực và chuyên nghiệp cho phép họ phát triển được  hệ thống mối quan hệ dài lâu và có ý nghĩa với các đối tác kinh doanh chuyên nghiệp có chất lượng.

Tầm nhìn - Sứ mệnh