Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 174A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0903 666 882 (Chủ tịch) - 0933 363 939 (TB Khách mời)
Email: banthanhvienbniwinners@gmail.com

Website: http://bniwinnerschapter.com

 

Liên hệ chúng tôi