Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 174A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0937 668 779 ( Chủ tịch) - 0938 988 806 (Khách mời)
Email: bniwinnerschapter@gmail.com

Website: http://bniwinnerschapter.com

 

Liên hệ chúng tôi