Winner chapter

Winner chapter

Hội doanh nghiệp BNI là gì?

BNI là tổ chức kết nối thương mại toàn cầu viết tắt của 3 từ Business Network International, BNI tạo ra cơ hội để các thành viên kết...

Xem thêm

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Giúp đỡ các thành viên tăng trưởng kinh doanh thông qua một chương trình marketing truyền miệng có cấu trúc, tính tích cực và chuyên...

Xem thêm

Giá trị cốt lõi

BNI được xây dựng dựa trên bộ quy tắc hướng dẫn tạo nên một nền tảng ở đó các thành viên tương tác, ứng xử với nhau và...

Xem thêm

Triết lý hoạt động của BNI

Đào tạo kiến thức BNI: Thành viên BNI thường xuyên được đào tạo các kỹ năng networking, trình bày, quản lý doanh nghiệp và ý tưởng...

Xem thêm

BNI CHAPTER là gì? BNI Hồ Chí Minh

BNI là một tổ chức tạo bởi nhiều nhóm nhỏ, với luật chơi mỗi thành viên trong một nhóm được độc quyền đăng ký ngành nghề kinh...

Xem thêm