Tài liệu

Tài liệu

Phiếu 01: Bảng Biography (giai đoạn Know)

Mô tả tiểu sử, gia đình và những vấn đề cá nhân khác

Xem thêm

Phiếu 02: Bảng Gains (giai đoạn Like)

Tìm hiểu đối tác về Mục Tiêu, Thành Tựu, Sở Thích, Mối Quan Hệ, Kỹ Năng... từ đó tạo mối quan hệ bền chặt hơn trong các hoạt...

Xem thêm

Phiếu 03: Bảng Power Dance of Card (giai đoạn Trust)

Dành thời gian tìm hiểu chuyên sâu về nhu cầu doanh nghiệp của đối tác, từ đó tự tin giới thiệu khách hành cho đồng đội

Xem thêm

Phiếu 04: Kế hoạch Contact Sphere (giai đoạn tìm kiếm Referrals...

- Sẵn sàng chia sẻ về những khách hàng gần đây của mình với đối tác - Tìm kiếm & liên kết chặt chẽ với đối tác tiềm năng có...

Xem thêm

Bảng kế hoạch 1.2.1

Bảng kế hoạch One-to-One là công cụ rất tốt giúp bạn biết rõ các thành viên trong Chapter của mình ngoài những buổi họp Chapter hàng...

Xem thêm

Nội Dung & Kịch Bản chuẩn bị Weekly Presentation hàng tuần

Nắm vững nội dung cần truyền thông để trình bày 30s hàng tuần, có chiến lược và kịch bản trình bày trong 50 tuần hàng năm

Xem thêm

Kế hoạch hoàn hảo chuẩn bị bài Feature Presentation trước 6...

Lên kế hoạch, chuẩn bị chi tiết công việc cần làm, để cho buổi thuyết trình đầy đủ nội dung và truyền thông được giá trị...

Xem thêm

Tóm tắt nội dung bài thuyết trình 8 phút

Gợi ý cho việc thiết kế Slide trình bày bài thuyết trình 8 phút ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung & ý nghĩa

Xem thêm

Danh sách 10 khách hàng gần đây

Hãy liệt kê danh sách 10 khách hàng gần đây nhất của bạn. Nghĩ về các phương pháp có thể giúp cho đối tác của mình hiểu làm thế...

Xem thêm

Nội dung cần chia sẻ khi mời khách đến buổi họp Chapter

Đây là bảng tóm tắt nội dung chia sẻ khi mời khách đến buổi họp hàng tuần của BNI. - Bạn không nên nói quá vắn tắt - làm cho KM...

Xem thêm